Home » Archive

Articles Archive for December 2016

Uncategorized »

[28 Dec 2016 | Comments Off on Her Fake Luck.. Part2 | 0 views]

—–: ana mjmou3at ensanAseel: wai3 foug thaqalat eldam tesma3 3abdu!!He smiled: shinu tabeeny asma3?Aseel: madry ayshay rashed nawal ——: khala9 tamAseel: enjooy!! She said the previous sentence and went away..He followed her: la7thaaa m…

Uncategorized »

[20 Dec 2016 | Comments Off on Her fake luck.. Part1 | 0 views]

Helloooo beauties❤️❤️❤️

Walaht 3aalaikum waayed!!

Ou nafs ma wa3adtkum A NEW STORY❤️!!

Sorry for the delaay bes matwaqa3 aku wagt tgron feh a7la men December❤️!!

Enjoooy reading and don’t forget to post your PRETTY COMMENT❤️!!

Love you all!!

Aseel: love? Who needs it!
Fay: elkel!
Aseel: 3ayal ana mu themn elkel
Fay: like always!
Aseel: maleeeqa
Fay: ma7ad mayabe e7eb ou yn7aaaab aseeel
Aseel: a7esny mu faaathya ya3ni mafeny faraaagh 3a6efy
Reem: entay 7a9lay min y7eebech 3ugub ta3aly kalmeenna
Fay: bethab6!
Aseel: ana bs law a36y way chan sheftohum koooood
Reem: khefy 3alaaainnnaaa
Fay: akhaaf kim kardashian wana madry
Aseel: huh a9ek’ha 3ashra 9efer! Ba3dain jad yakerehkum la ejtema3taw!! Kella theddy
Reem smiled: eyoooozly halwath3
Fay: wallah ana elmafrooth arafej reemu ma arafjech
Aseel: khal tenfe3ech!! Kan elmafrooth ma36eech waayh rabe3 el3aaaza
Fay: waayhech el3aaaza
Aseel: HEEY!!! Shhal 7arakaaat!

——: bs kent ga3d akhtebr ennech fe3lan tshofeeeny!
Aseel: huh
Aseel changed her lane and drove away from him..
He accelerated his speed and followed her..
——: laish t7aseseny eny ana wel7ashara wa7d? 9arly shahaar asooog yammech wentay mu m3abratny!! At least baynelly enna wayhe mu ghreeb
Aseel: su’al? Et3arefny a3arfek?
——: net3arraf shelmushkela!
Aseel: 3ndy waaaaayed ashya’ aham min eny at3arraf 3ala an anonymous!
——: EHDAY! Tra kelesh mu mayyet 3alaaaich!
Aseel: ou ana AKHER HAMMY enta!
——: 7a9ellech anaaa!!! 
Aseel: la jad mu gadra able3ek bye!
She said the previous sentence and left him alone..
He screemed: BELLY MA Y7AFTHECH
Aseel: 7abbaah ger9 ok?
Fay: beeeer9 ya 7ath 7athy!!!
Aseel: hatha khal e7ebba ok?
Fay: wallah shakla khosh wa7ed bs entay shayfa nafsech
Aseel: laaa mu shayfa nafsy bs jad men 9ejjy mu mayta 3alaih ba3dain ma7eb elyahaalaa! Tabe tkallemny kallemny laish 7arakat ely shoufony ou entay kalmeeny awwl!
Fay: he’s trying to be romantic bs entay mu kafu
Aseel: ya 7g elshakhs elghalaa6! Ba3dain shinu romantic? Shloun ta3arftay 3alaih? Walla min elshaare3! Ma abe! Minu ohwa a9lan 3ashan yt3arraf 3alay
Fay: feech shoufat 7aaal admit it khala9!
Aseel: a3ooothu bellaaaah
Fay: fet7y galbechh lay meta chethy msakra 3ala 3umrech!! 9erty 25 khalaa9
Aseel: min tezawajtay wentay mayta tzawjeeny!! Ga3da 3ala galbech?
Fay: la bs ya3ni shoufeh shyabe minech la tanzereeen ou bs!
Aseel: mabeeeh!! Mabe menna shay khal ykhaleeny b7aly eff!!
Fay: wayed ga3da tbaalgheeen!! Chennech mayta 3alaih bs tkabreen!
Aseel: fay please la tdakhleen mukhy afkar gha9eb!!
Fay: kaaifech kaifech!!
Bazza: lay3a chabdy men suwalef el7areem!! Ma3ndehum salfa ghair el7ash welgarth
Reem: a7la shay
Aseel: mama 7eta entay t7esheen traa
Bazza: la a7esh wala shaay!! Mair ya 7eelu suwaalfyyy
Reem: yabeellech safra
Aseel: jad
Reem: yallah khanroo7 landan
Bazza: landan hal7azza? Laa 7asha ma tnbagha tamsheen ou tsaalmeen! Ou maghair bs e6al3oon sh3endech ou shlabsa la la mabe
Reem smiled: a9lan gharaaamech
Aseel: offff
Bazza: entaw laish chethy ma teste7oon 3ala wyoohkum?? La ya 7abaybe ana enshallah baroo7 geshtaad 
Reem: ekhthy obouy ma3aach tukfain
Aseel: eeeh eee e7na bneg3ad bel kwait abraaak
Bazza: 3ad kelesh ana ou oboukum ely mayteen 3ala yayyatkum!! Ma warakum ella elnoum ou el7annaaa
Reem: seela shrayech nrou7 landan ana ma3aachh bo sboou3 10 ayyam
Bazza: mashallah!
Aseel: eee eee shda3wa kelha cham youm ba3dain amn ou amaan kela kwaiteyen 3ala goltech!! 
Reem: ou nasken yam selfridges 3ashan ma y7ooshna home sick
Aseel giggled: eee eee
Bazza: walla golaw hal7achy 7g oboukum 
Aseel: reema golella mayqaawem your “pleaaaase”
Reem: afa 3alaaaaich!!!
She was driving her bicycle along the marina beach..
Aseel: 7aad’ha maskeena ma darait 3anha!!
Fay: enzain ehday elbent bs galat “refejty” 3adyyy
Aseel: ma7b eltelezeg! Ana zain a3aref esemha
Fay: hatha yezaha eshta6at youm darat enech refeejty!
Aseel: mu naaa6ra minha eshte6aa6! 
Fay: enzain bs ghayry elmawthoo3
Aseel: just on time
Fay: laish shinu??
Aseel: sharraf!
Fay: hatha shinu maymel?
Aseel: madry thaim
Fay: enzain solfay ya3ni mu mntabhatlah
Aseel: eee 7abebeee mabega shay
Fay: kharaaa laaa mu chethy ywagfoun ne9eebhum
Aseel: min zeeeenah 3aaad
Fay: lat9ereen enfe9am ou erseelech 3ala baaar
Aseel: ay baaar fay ana bmarina beach!!
Fay: speechless
——: gouly 7g 7abeebech faay khosh esem 
Fay laughed her heart out: zain ysawy feech
Aseel: et9adeg? Ana sheft nas lifeless bs chethy? Allah la yableenna!
——: ella fay mjassem? Wela shloun we9fely shaklaaa
Fay: 7egreeeh ou 7efthy may wajhech ou 6eeraaay
Aseel: mu muhem eljesem! Elmuhem enna rayyaaal ou mu taafeh ou ytlazzag bnas may3arefhum
Fay: 6aaaa haaathyy haaaayyy 
He laughed his heart out: 3asaaaaal wallah
Aseel accelerated her speed..
He followed her: degeega sem3eeny
Aseel: shinu tabe menny!!! Wakher la wallah agool 7g obouy yshoof sheghlah ma3ach
——: abe faay hatha 3nda le7ya wellah emmalle6?
She couldn’t hold her laugh longer and burst into laughter: wai3
She said the previous word and continued riding..
——: laa7thaa! 9aber aseeel ne6ray bagolech shaay
She stopped in her place and turned around..
Aseel: 3afwan shgelt?
——: bagolech shay ogfay lat6ereen magaayshech!
Aseel: adry! Bs how the hell did you know my name?
—— smiled a half smile: ou elkhafy a3tham!
She wondered: minu enta? Shinu tabe menny khalle9ny!!