Home » Archive

Articles Archive for March 2018

Uncategorized »

[18 Mar 2018 | Comments Off on Grant Patio And Fireplace (Portland) | 0 views]

Grant Patio And Fireplace Traditional Landscape Portland

Uncategorized »

[18 Mar 2018 | Comments Off on Bug Acres Of Woodstock (New York) | 0 views]

Bug Acres Of Woodstock Contemporary Exterior New York

Uncategorized »

[17 Mar 2018 | Comments Off on Rice Watersound Residence 1 | 0 views]

Rice Watersound Residence 1 Traditional Bathroom Other Metro

Uncategorized »

[16 Mar 2018 | Comments Off on Carl Jung’s Library, Zurich, Switzerland | 0 views]

Carl Jung’s Library, Zurich, Switzerland

Uncategorized »

[10 Mar 2018 | Comments Off on Her Fake Luck.. Part16 | 0 views]
Aseel decided to leave her bed to Wahhab’s room..
Aseel: um wahhaaabi? Meta yeeet? Kent ga3da aratteb elmakhzan mantebaht lek
Abdulwahhab wondered: tawni yay!
She took a few steps toward him and kissed his cheek: 7abeeeeby! Shaklek ta3baaan! Elsheghel kan wayed elyom?
Haya: haw! Wahhab! Aloo!
Abdulwahhab: hala hala weyyach!
Aseel: minu hathy abaih mantebaht enek tkallem a7ad
Abdulwahhab: hathy haya alflani
Aseel: oh hi haayaa shlounech? Sorry ge6a3t salfatkum madry enna wahabi e7acheech!
Haya: hi! La its ok!
Aseel: yallah 3ayal ana baro7 akamel tarteeb 3ala ma tkhal9oun
Haya: ee rou7ay!
Abdulwahhab wondering: ok
Aseel did not left to a far place..
She left to the door step..
Right behind wahhab’s room door..
She dont wanna miss the rest of the conversation..
Haya: mumkin tsheel el speaker? Ma9ar tabdeel 
“Oh my god!!!! Eshdarraha enny batsamma3!”
Abdulwahhab: shelta!
“Eff wahhabi laish tesma3 kalamhaaaa!!!”
Haya: tabeny afham enna yayyat el ekhet aseel lek 9edfa? Tabeeeny afham enek ma nadait’ha 3ashan t7erny????
Abdulwahhab: mabech tefhemen shay! Shayfatny yahel?
“Eee eee edgerhaaa! Lat7acheeha 3adel!”
Haya: sub7anallah min gelt lek ena machenkum metzawjeen sharrefat? 
Abdulwahhab: hatha ely 9ar! Hayouna! Ana banam ta3ban a7acheech taly
“STOP CALLING HER HAYOUNA!!!”
Haya: wahhab please fakker eb kalamy etha enta betnam ana 9arly dahar mu gadra anaaam min el tafkeer feeek!!!!
Abdulwahhab: tsk! Haya stop the drama tukfain
“Waaay lazgaaa efff”
Haya: la tdesh feeeny ba3dain tgolly stop the dramaaa!!!! Magdar! Eb kelshay ashoufek wahhab! 7eta luw tawaqu3atna ghala6!! Ou enta still t7eb mertek ou tabeeha ma3ndy mane3 a9eer zojtek elthanya! A9lan with pleasure!
Abdulwahhab: haya! Ma3asalama
“Esh galatla? 9arlaha sena tsolef ou bs gallaha chethy?”
He closed the line and sighed..
He walked toward the door and opened it before aseel could leave..
Aseel: besmellahh! Tawni yayya badesh
Abdulwahhab: aseel min el akher shfeech?
Aseel: shfeny!
Abdulwahhab: tawni ghalait? Esh sema3tay?
Aseel: KEL ASHYA’Y GHALYA!!! Ou I dont share my things!!!! Lammaa age6 ashyaa’y!! Khal elnas tfakker feeeha!
Abdulwahhab: lamma tge6eenhum?
Aseel rolled her eyes to meet abdulwahhab: lamma age6hum!
Abdulwahhab: cham youm bagy 3ala ma tge6een ashya’ech?
Aseel: thirty two days!
Abdulwahhab: cant wait!
He turned around..
Aseel: ok wahhab! JARREB GHAIRY OU BET3AREF QEEMTY!!! ENTAW CHETHY! ET7EBOUN EL CHEAP!!! BAS NAGE9 TGOULLEK TEZAWAJNY!!! ESH HALMUSTAWA!!
He froze in his place: 3n el ghala6!
Aseel: wahhab! Bacher khante6allag! Matafreg 32 days! 
He turned around: el etefaq etefaq!
Aseel: barou7 anam eb bait ahaly 3ala ma tkhale9 el 32 days! Mu farga ma3ay!!! 
Abdulwahhab: la! Matnameen ela hny! Lain a6algech sawway ely tabeen!
Aseel: bs t3aref t9eer 7acher bhal suwalef!
Abdulwahhab ignored aseel sentence and walked to the bathroom..
Aseel: wahhabi enta tabe t3athbny wela shinu?? 7aram 3alaik!! Ana ta3abt ma3ak waaayed!!! Wallah waaayed!!! Sheft thaim sneeeen eb cham shahar!!! Wahhabi ent warraitny shay bkhayaly ma ashoufa!!! Ou akhrat’ha tabe tkallem “refejtek” jedamy 3ainy 3ainek ou tgollek a7eb ou abeek? Wallah ely ma 3nda galb y7es!!!!
Abdulwahhab turned around to see aseel..
Abdulwahhab: ou ma sema3teeny shraddait??? WELA BS TABEEN TESME3EEN ELY TABEENA?????? Enzaain? Elmessage ely dazlechyah elyoum el9eb7? Shinu???? Ams bellaaail sh9aaar bainnaaa???? ASEEEL!!!! Entaaay ely nathretech leldenya sawdaweyya!!! Entay ely MA TABENY A7EBECH!!!!!
Aseel bursted into her tears..
Aseel: ABEEEK!!! Abeeek t7ebny!!! Kether ma7ebek! Abeeek ete3allag feeeny!! Et7es feeeeny!! Abeeek tbayen ley masha3rek!! MABEEEK TKAAABER!!!! Abeeek tdaaary shu3oury!!! Ma tkallemhum jedaaamy!! 3allaqal naaasny enna 3ndek refeeejat!!! La twaaarreeeny eljaaaneb ely ma a7ebba feeeek!!!!! 
Abdulwahhab: ENTAY ELY BEDAITAY BEL MKABAR!!! Etmouuuteeen 3alay bs min hathech ellaila wenty tkabreeeen!!!
Aseel: wahhabi!!!
Abdulwahhab: goulay!!
Aseel: bag3ad eb hal 32 youm 3ndek! Bss ew3edna etnaseeeny wujoud halrefeeejat!! Ew3edny matteeeb 6areeehum jedamy!! Tekfa!
Abdulwahhab: tam!
She smiled..
Abdulwahhab: bs bshar6!!!!
Aseel: shinu?
Abdulwahhab: tnameeen hny 3ndy beldar!!!
She froze in her place..
Abdulwahhab: I MISS YOU!!!
She widened her smile and threw herself on wahhab’s chest: MISS YOU TOO!!!
Abdulwahhab: ok????
Aseel nodded with her eyes gleaming from the tears..
And he hugged her back..
Abdulwahhab: aseeel!! Seeelaaa
Aseel moaning: hmmm
Abdulwahhab: yallah yuba goumay khanshoufech gabel marouu7 eldawam!
Aseel smiled: cham elsa3a?
Abdulwahhab: 9!!
Aseel: ollah menzeman ma nemt lay hal7azza!
Abdulwahhab: wujoudy yammech khalach tnameen merta7a e3tarfay!
Aseel smiled: la enta naughty shareelly frash mu mureee7 hatha arya7!
Abdulwahhab: gelt 3ashan tredeen 7g hatha bs 7adddeeed maku fayda feech!
Aseel noticed a tray on wahhab’s drawer..
Aseel smiled: shinu hatha
Wahhab giggled: breakfast in bed
Aseel giggled: yaaaayyy
Abdulwahhab took the tray and put it on their bed..
Abdulwahhab: besmellaa
Aseel: enzain wait khanfarsh asnani khan aghasel wayhe
Abdulwahhab: laaa hal breakfast yaklouna bedon layghasloun 
Aseel: la la wai3 bagoum
Abdulwahhab: mu kafu romancya sela
Aseel giggled and went to the bathroom..
After few minutes she went out..
Abdulwahhab: mobilech ran
Aseel: 9ej? Minu
Abdulwahhab: wallah madry ma 6allait b3eed ta3aiyazt
Aseel: okk 
She went to check her mobile..
Her eyes popped out..
“3AZEEZ!!!”
“Laykoun shaaafff wahhabi!!! Ou ga3d yge9 3alay!!!”
Abdulwahhab: shfeech? Minu dag?
Aseel: ha? Fayyo! Minu ydeg hal7azza ghair fayo
She faked a smile.. 
Abdulwahhab: hathy lail7een tdeg?
Aseel: way enshallah lelabad etdegg!! 
Abdulwahhab: ta3alay eklaaay 
Aseel: 7aarakat! Kel hatha t3aref tsaweh sisi?
Abdulwahhab: 6al b3ainhaaa! Mu msawya elaa el gahwa welbajy 6alba min carriage ou gayellaha t7e6a be97oun! Shrayech?
Aseel: yabakht hayouna feek wallah
He gave aseel a cold stare..
Aseel: shfeek 9ej
Abdulwahhab: eklay bs eklay
Aseel: tra magelt shay ghala6
Abdulwahhab: tara ana lail7een zojech! Ou kalam haya ma yqadem wala y’akher ou kalamech hatha kelesh mala da3y
Aseel: zojy? Kent nasya eny metzawja
Abdulwahhab: 7etana kent nasy! El egg sandwich la t6oufech!
He stretched his hand to feed Aseel..
They continued eating then wahhab left to his work and aseel took a quick shower and changed her clothes..
She noticed her mobile lighting..
*Aziz is calling*
She ignored his call..
And froze in her thoughts..
She took a deep breath and sent Fay a message..
“Fayyo esta’thenay ou khane6la3! Please latredeny!”
Fay called aseel immediately..
Fay: jad thankyou 3al message
Aseel smiled: laihaddaraja metdabsa
Fay: ma tet9awerain shkether mu bal3a eldawam wala banat eldawam ou mabe asta’then 3alfaaathy
Aseel: haw chan geltelly la shaghla wala mashghala
Fay: la 9ayra sakheefa radda 3al gaary bquwwa!
Aseel: elyoum ma7es abe asoug fa khanrou7 mukan
Fay: yallaaaahhh!!
Abdulwahhab: la hayouna over teyeeny elshareka
Haya: i miss you!
Abdulwahhab: umm! 
Haya: wallah yeet lanna i miss you!
Abdulwahhab: la yekhtereb ely kan bainna! 7aram!
Haya: ma yekhtereb!! E9eer a7la! Netgarrab akthaaar!!!
Abdulwahhab: entay tabeeny ok enzain ana?? Elzawaj qarar athnainatna nqarera! Mu brou7ech tfakreen ou tqarereeennn
Haya: enta laish matabeeny! Goully shnage9ny!! 
Abdulwahhab interrupted haya: hayouna! Enty arqa min chethy! Please stop it!
Haya: magdar!
Abdulwahhab: ma7ebech! Min el akher ma7ebech! Magdar akheth wa7da ma7bha ou ana metzawej ou 3ndy seela ou a7ebha ou t7ebny!!
Haya: mat7ebny wahhab? This is just too harsh!
Abdulwahhab: a7ebbech ka ekhty!! Refeeejty! Mu akthar! Abad matkhayyelech zoujty! Kelesh!! Kellesh!
Haya: you still have time wahhab! El 7ayat jeddamna! Yamdeek t7ebny!! Ou elzawaj ana mu mesta3yela 3alaih
Abdulwahhab: hayyouna!! Bashteghel! Please khalleny brou7y!
Haya sighed: ok!
And she left..
Fay: shfeech elyoum? Kel degegtain tesre7een?
Aseel: me7tara! Metwahga! Thay3a! Ee thay3a
Fay: ollaaah! Sh9ayer min waraaay!!
Aseel: KELSHAY 9AYER MIN WARACH!
Fay’s eyes popped out!: AWCH!
Aseel: fe ashya’ min kether matfashel ma tngaaal!
Fay: seeeelooooo!!!! Entay men 9ejech wela ga3da tkharbe6een 3ala rasy???
Aseel: 9EJ FAY WALLAH 9EJ! Ana mu aseel ely t3arfeeenha! Mu aseely elly ANA A3AREFHA!!!
Fay shocked: shemhabbeba?
Aseel: fay! Bagollech kelshay! Wallah kelshay bs dont judge me!!
Fay: i wont!
Aseel: wa3ad fay?
Fay: wa3ad bs gouuuulay!!!
Aseel did not split a word..
Fay: TA7ACHAAY!!!!
Aseel: magdr! Mu gadra fay! Maly wayh!!! 
Fay: ASEEEL!!! Men meta bainna kel hal7awaaajez! Men meta nkhesh 3ala ba3ath!!!!
Aseel: men sheft wayh eldenya el thany!
Fay: aseel shfeech? Shnaag9ech? 3ayletech et’habel ou et7ebon ba3ath ou mu nage9kum shay!! Metzawja ou khosh rayyal etmouteen 3alaih ou 3nda khair ou 7a6lech bait!! SHINU HAMMECH!!!! Wallaaah la asheeela 3annech wallaaah!!!!!
Aseel: ADRY WALLAH MA ALGA METHLECH BS MAAAGDAR!!! Magdar!
Fay: na6retech! Mara7 agom ela etha geltay!
Aseel: 3ady a7el mashakly ou 3ugub agolech! Fay please la t9a3benha akthar!
Fay: etha hatha ely eray7ech aked 3ady!
Aseel: a7ebech!
Fay: allah yes3edech!
Lulu: la yannat hathy!!! 
Abdulwahhab: la tgolellahaaaa!!
Lulu: wahhab 7ail wedy akalemha shinu hathaa!!! 3aib! Luw mu metzawej yimken tnbele3!! Bs metzawej este7y 3ala wayhech!
Abdulwahhab: etgoul mu eb eedy!!
Lulu: la beed’ha!! Etha she kept it to herself ra7 yqel elshe3our ou khala9na!
Abdulwahhab: madry lulu awal marra a7es eny metwahheg feha! 
Lulu: la matenlam!
Abdulwahhab: wallah eny a3ezha ou 6oul 3umry a3ed’ha ekhet bs kharebat’ha allah yhadeeeha!
Lulu: wahhab! Ensheghel eb mertek! Tra kellena 7asen nafs e7sas’ha! Ou adry ena e7sasna ghala6 bs hatha la’annk ma3ndek wagt wayed 7g aseel! Jabelha akthar 3ashan telha 3n haya! Na9ee7a!
Abdulwahhab nodded: will do!
She opened the door..
Aseel stood up..
Reem: oh 3ndena?
Aseel: na6retech 9arly sa3a! 
Reem: laish ma dagaitay 3ashan asta3yel?
Aseel: kheft agolech ma teyyeen!
Reem: aseel min 9ejech? Tra ma yeg3ad eb galbe 3alaoch shay!!
Aseel hugged reem tightly..
Aseel: your message made my year!!!
Reem: halkether you love him? Halkether matabeen takhsereena?
Aseel froze in her thoughts: madry!
Aziz: REEEM!! REEEM!!
Aseel stopped her bicycle so he could reach her..
Aziz: shhal 7egran? Matabeeen ntkallam bel mobile ma3ndy mane3! Bs balgheeeny! Mo ta36eeny raqmech ou ta7gereeen!
Aseel: la la 3ady!
Aziz: la reem may9er chethy!! T3algeny ou tekhtefeeen! La mobile treden 3alaih wala yayya teyyeeen!! 
Aseel: sorry!
Aziz: reem ana shareeech!! Abeeech!! Ou ma3ndy mane3 akh6ebech elyom!! Bs entay madry shfeech!! A7es matbadleeny nafs elshu3our!
Aseel froze in her place..
Aziz: et7ebeeny?
Aseel: a7es too early 3ala halsu’al!
Aziz: enzain! Tabeeny??
Aseel nodded..
Aziz: etha tabeny a9adeg enech 9ej tabeny ou maga3d nel3ab 3a6eny raqam omech al7een! Tukfain ana khayef akhserech akthar!!!
Aseel’s eyes popped out and her blood pressure went down..

Uncategorized »

[8 Mar 2018 | Comments Off on Her Fake Luck.. Part15 | 0 views]
Aziz: shinu ha shfeech musta7el nesaitay eb halser3a!!!
Reem: ay starbucks?
Aziz: entay ga3da testahbelain 3ala rasy 9a7? Starbucks el ba7ar ely 7athretech kelyom tsogeen feh gary!!!
Reem’s eyes popped out: GARY!! Ee gary!! Ee ee
Aziz: ma3asalama!
He closed the line..
Reem was too shocked..
“Aseel?”
“Min 9ejhaaa???”
“La matsaweha!!”
“Chethy wayed anfah..”
She sat down a chair and started drinking her spanish latte..
Her mobile phone started to ring..
She picked it up: hala reem
Reem: wainech?
Aseel: shfeech? 
Reem: abe ashoufech al7een!!
Aseel: reem kharra3teny sh9aaayer!!!
Reem: ASEEL MINU 3AZIZ!!!!!!!
“No no no please no i was about to make the things up ne6ray 3alay wallah adry ghala6t!!”
Aseel: 3aziz? Ay 3aziz!
Reem: ENTAY GOLELLY!!! Jad aseel??? Bafham minu el ekhet le9gheera fenna!!!
And all of a sudden wahhabi showed off..
“This is too much”..
Abdulwahhab pulled a chair and sat on the same table with Aseel..
Aseel: reema! Can we talk 3ugub! 3ugub sa3a ana bamrkum ok?
Reem closed the line on aseel’s face..
Abdulwahhab: shrayech bel cafe?
Aseel: 7elu!
Abdulwahhab: 9ej? Ou el coffee?
Aseel: ham el coffee 7elwa!!
Abdulwahhab: el cafe cafaihech kelyom sherbay gahwetech feh! For free!
Aseel faked a smile..
Abdulwahhab’s eye fell on Aseel’s hand..
Abdulwahhab complaining: la debla la shay chethy mhayta el eed
Aseel: 3ala asas enek labes debletek
Abdulwahhab: ana ma7ad ra7 yakh6ebny
Aseel: khal yakh6ebony! Shda3wa bakamel ma3ak
Abdulwahhab: bas’elech su’al! Jawbeny b9ara7a! 
Aseel: es’al
Abdulwahhab: weddech el wagt ymer bser3a welaa ma ymer?
Aseel froze in her place..
She put her cup down the table..
She turned her face to meet wahhab’s..
Aseel: ent?
Abdulwahhab: ana sa’alt gabel
Aseel: ou 3ashan chethy jawb gabel
Abdulwahhab: khala9! I got the answer
He left a peck on Aseel’s cheek..
Aseel got nervous..
Aseel: la fahem ghala6 okhouy
Abdulwahhab giggled: sektay la7ad yesme3ech!
Aseel: ee okhouy el mustaqbaly! Ou atmanna el wagt mu bs emer ella y6eeeeeer
Abdulwahhab giggled: your first reaction was everything to me
Aseel: dayman m9adeg rou7ek! Masawait reaction kel rly gelt “ent”!! 3umouman ana bamshy
Dayman a6la3 khasrana ma3a hal wahhab!!!!
She entered her car..
Aseel: m7ammad go bait baba
Mohammad: ok
“Shbagollaha? Elmawqef ma ytarragga3!!! 6e7t min 3ainha ou khala9!! Bs la7tha? Ehya shdarraha!!!”
She couldn’t stop thinking until she reached..
She entered the house..
Mersy: hello madam
Aseel: hi, where is reem?
Mersy: she’s upstairs
Aseel: ok
She rushed to upstairs..
Her mom popped in her face..
Bazza: SEELAAA
Aseel: halaa yuma way ekhtara3t
Bazza: esmallahh esmallah!! Entay dasha beskat la e7em wala dstour ou mu 3awaydech teyyen hal7azza
Aseel: hahha la bs yayya bakheth bloza min balayzy a7tajha
Bazza: eee okk
Aseel: chenech 6al3a?
Bazza: ee wallah ray7a at3asha ma3a khalloda ou nabboha ou 7e9a ou maryam group montreux tathkereenhum?
Aseel: eeeh ee enjoy
Bazza: walah wedy ashbek’hum ma3a group montana mu kel man6aqa rabe3 ma akhale9!! Bs rabe3 montana maygen ma yabon nas yeddad
Aseel: hahha ee kaifhum
Bazza: eshfeecb galbech 6ayer 3al bloza
Aseel: la mu 6ayer bs mesta3yela lanna 7aram m7ammad ma ta3asha
Bazza: we faqeer khal yet3asha ou taly yredech
Aseel: la magdar at’akhar wahhabi yan6erni
Bazza: waih wahhabi khal yan6er shwarah!!
Aseel kissed her mom’s forehead: yallah mama enjoy! Bye!
She said the previous sentence and continued to reem’s room..
She opened the door..
Reem: enshallah et6egen elbab!
Aseel: reem!!
Reem: aseel mu gadra able3ech!
Aseel: reem!
Reem: ou ga3d eyeny e7sas enna wahhab masawalech shay bs el3aks!!
Aseel: sem3eeny awal!
Reem: ana sema3t 3aziz! Ma7taj asme3ech! Aseel ana ekhtech!!!! 3aibb!! 7araaam!!! Tkhafeeen 3ala sum3etech ou matkhafeen 3ala sum3ety!!! 
Aseel: eshloun sema3teh! Eshyaba lech?
Reem: hatha ely t7ateena? Hatha akbar hammech?? Enzain esmy? Be6aggag?
Aseel: reeem enty tadreen shinu benesba ley! Ou tadreen ena maly ghairech!! 
Reem: 3ayal laish sawaitay chethy!!!!!
Aseel: kheft agollah esmy!! Mu 3ashan elsum3ah laaa!!! Kheft ydawer ou yes’al 3anny we3aref eny metzawja! Ou ehedny!
Reem: GELTEEEHA METZAWJA!!!!!! E7naaa bent mu metzawja ou tkallem ma nebla3ha shloun etha METZAWJAA!!!!!! Shfeeech aseel shfeeech ekhtarabtaaay!!!!
Aseel: reem! Ana ma sawait shay ghala6! El rayyal 7abny ou yabeeny!! Ma kent abe athay3a kho9ou9an ena zawajy eb wahhabi 9ar mu’aqaat!!
Reem: ou laish chethy tafkeerech 9ar!!!! Etha ne9eeebech byakhthech luw she9eer!!! Mala da3y t’amneeen mustaqblech ou oho maktoub!!!!
Aseel: a3teref enna akbar ghala6 sawaitah eny gelt esmech!! A3teref eny wayed ghala6t b7aggech!
Reem: ou 7ag nafsech aseel! Ely ga3da tsawena wayed cheap! Shay ma tarabaina 3alaih!! 
Aseel: reem ana asfa! Meste3eda bacher arou7la agoullah enny mu reem!!! 
Reem: bas 9ekky elmawthou3 mu gadra abla3 elsalfa wala abla3 enech ekhty lekbeera! Redy baitech aseel rou7ay!!!
Aseel took a deep breath..
Aseel: reem!
Reem: bs sektay khala9 rou7ay mabe asma3 menecb shay zyada
Aseel’s eyes started to tear..
Aseel: reem! La tkhalleeny reem!!! Wahhabi khallany chan athee3!! Etha entay khalleteny madry shbe9eerly akthar!!! 
Reem: aseel! Ma kesarty kha6ry! Rou7ay baitech!
Aseel bursted into her tears, took her bag and left to her house..
She couldn’t stop crying..
Mohammad: whats wrong madam seela?
“Es’alny whats right!!!!!”
She arrived home to see wahhabi’s sitting on one of the coaches and punching on his phone..
She sighed and continued to her room..
Abdulwahhab: aseel? Shfeech tabcheeen!!!
She ignored his words and rushed to her room..
He followed her..
Abdulwahhab: ASEEL SHFEEECH!!! Minu mza3lech!!!
Aseel: mafeeeny shaaay e6la3 ou 9ek elbab *sniffs*
Abdulwahhab took a few steps toward her and hugged her tight..
Abdulwahhab: mu meshkela! Latgolelle shemza3lech! Bs khalleny yammech!!
She hugged him back and continued crying her heart out.
He started to kiss her head and whispered: 7abebty 7abeeebty!!!
“Madry laish bs 7asait bel aman!! 7asait eny mu brou7y bhaldenya!! 7amadt rabby 3ala wujoud wahhabi b7ayate raghm kelshay!!”
*luw gal mahu b7aja lek tara yaktheb.. mazal lel7ub wel ashwag feh 7aja*
She slowly opened her eyes..
She grabbed her phone to see a whatsapp message from wahhabi..
“Your hug was everything”
She smiled and threw her phone and left her bed to prepare herself for the morning riding..
“Aseel: hi
Aziz: ahlaaaan! Shlounech?
Aseel: tamam! Bagolek shay! Tra ana esmy mu reem!
Aziz: 3ayal shesmech!
Aseel: mu muhem esmy! Yallah bye!”
“La la mu chethyyy”
“Shagollah? Agollah el9ej?”
“Bedoun tabreeer!!”
And all of a sudden..
Aziz: reem?
“Wellah agollah ensany tarany metzawja?”
“Way shagoool!!!”
Aziz: REEEM!
She jumped in her place and turned around to see him..
Aseel: 3aziz?
Aziz: ee 3aziz! 
Aseel: um bagollek shay!
Aziz: shfeech!
Aseel: mafeny shay bs bagolek shay!
Aziz: enzain emshay neg3ad 3allaqal
Aseel: okk!
The continued walking to reach starbucks..
Aziz: shteshrebeen?
Aseel: wala shay!
Aziz: ok golay
Aseel: um ana baghait agolek enny
Before she continued her sentence her eyes fell on her phone to see a whatsapp message from reem..
“La tgoleen 7g aziz enech esmech mu reem<3”
She smiled..
Aziz: enech shinu?
Aseel lowered her head: i miss you!
Aziz: miss me ha? Wana thakelyom dag 3alaich kharba6tay 3ala rasy! Ou minu 3aziz ou etaghaibain
Aseel: eeeh!! Kan speaker ou yammy refejty fa tewahhagt
Aziz: enzian lat3eedenha elmara elyayya
Aseel: la laa tdeg
Aziz: laish?
Aseel: um lanna omy khathat kha6y
Aziz: khathat kha6ech? Laish yahel?
Aseel: eshfeek! Mobilha tha3 ou khathat kha6y! Ou mobily bkubra!
Aziz: ghareba laish ma sharat laha kha6 yedeed ou jehaz yedeed!
Aseel: umm la’anna! Tra this is too personal! Getlek la tdeg ou khala9!
Aziz: ah chethy elsalfaaa!
Aseel: la mu chethy elsalfa! Ana sharait mobile yedeed kahu ou kha6 yedeed
Aziz: sharya iphone 7?
Aseel: laaaa! El mobile elyedeed bel bait maly khelg anazel feh apps ou chethy fa khathait mobile ekhty elqadeem ely ohwa hatha
Aziz: umm
Aseel: etha tabe raqmy elyedeed a36eek! Bs latdeg 3alqadeem
Aziz smiled: cham?
Aseel: 9999****
Aziz tried to call..
Aziz: hatha raqmy
Aseel: ok
Aziz smiled: ee ou ba3ad?
Aseel: sheldenya feek eshtagtely wela ba3ad?
Aziz giggled: laaa mu chethy!! Ma we9al sa3ad bo sha3ar ya3ad elly yan ou ga3ad?
Aseel giggled: allaaaaah shinu hal ghneyyaa
Aziz: mu ghneya chethy kalam yngal
Aseel: ba7fetha 3ashan agolah a7la min ghnety
Aziz: hahha ou ee tra “eshtagt”
Aseel: ellaaa eshtagt la tgolha
Aziz: shfeech tawech gaylat’ha!
Aseel: taffreg kent ga3da aghanny!
Aziz: wallah 3ad kelshay miny 7elu
Aseel: hahha
Aziz smiled: ee ba3ad? eshsawaitay ams?
Aseel giggled: 7asait tawna dasheen oula ebteda’y 3ala halsu’al
Aziz: haha! Rathy
Aseel: maku re7t efteta7 cafe um chethy random cafe
“Lazem akhourah”
Aziz: minu mala enzain
Aseel: agolek random eshdarany minu malah
Aziz: shloun dashaitay!
Aseel: way trak 9ayer mu7aqeq! Goully shteshgeghel?
Aziz smiled: 7aleyan adres bs! Kent ashteghel eb bank
Aseel: umm nice
Aziz: kelesh mu nice
Aseel: okk
Aziz: shbetsaween elyom!
Aseel: madry! I dont plan ely y9er y9er
Aziz: wallah?
Aseel: eeh! 
Aziz: reem?
Aseel: na3am
Aziz: etshoufeen feeny elrayal ely kenty etemanainah
She froze in her place..
Aziz: shfech?
Aseel: madry! Abe athker shinu kent atmanna! Bs enta waayed zain mashallah ou rayyal ou seeda ma trafej banat! Elwa7ed shinu yabe akthar
He smiled: ana 7abaitech wayed lamma sheftech! 7abait shaklech ou nathratech! Ou al7een ga3da t7abebeeny feech akthar bhal 3afaweya
Aseel blushed: 3afawya?
Aziz: kelech 3afaweya! Ma tjamleen
Aseel blushed: shukraan!
Aziz: eee? Meta elkhe6ba?
Aseel: besmellah! Ma gelna ya haaady!! Umm elmuhem ana lazem akhaleek tadres ou arou7 asoug gary gabel la ye7tar eljaw
Aziz: aqwa na7sha
Aseel: ma3asalama
She left him and went to ride her bicycle..
“Ma kent ga3da afakker!”
“Ma kent a7aty wala kent khayfa”
“Bss! Jumlat (min yel3ab 3al7ablain yakhser agrab a7babah) ma kanat rathya trou7 min mukhy!!!!”
Sleeping before he arrives home became impossible..
She waits for him to arrive home and sleep everyday just like a mother waiting for her child to arrive..
She was too sleepy to wait for an hour more..
“Please come back!!!!”
She finally heard the house’s door opened..
“Please nam bser3a!”
Abdulwahhab: enzain? Bs many fahem 3ugub kel hal sneen tawwa hal e7sas eyyeech?
Abdulwahhab: adry wallah fahem bs ely ga3da tgolena madry ghareeeb!!!!
Abdulwahhab: haya! Hayouunaaa ehday shway!
“Staghferallah! Kel ma wa7da thag khelg’ha daggat 3ala wahhabi!!!”
He arrived to his room..
Abdulwahhab: enzain shway wakalmch baghayer hdoumy!!
Abdulwahhab: shfeeech khames degayeg bs!!
Abdulwahhab: tsk! Ok ok khal a7e6ech speaker degega!! 
And he put his phone on speaker..
“Ou ya laita ma 7a6a!!!”
Abdulwahhab: eeh kamlay!
“Only if she did not”
Haya: wahhab!! Ana akalmek 3an shay mu beedy! Elshay el n7es feh! Shu3ourna! Ma nta7akkam feh!
Abdulwahhab: adry wallah adry!! Bs shasawy shinu beedy asawy!!!
Haya: ou 9adegny ma gelt lek ou e3taraaft ella lamma we9alt 7addy!!! Wahhab maaa agdar maaa agdar ashoufek refeej 3aady!! 
Abdulwahhab: 7awlay enech tshofeny okho 3allaqal
Haya: wahhaaab min 9ejjek!!
Abdulwahhab: haya ana metzawej ou athen tadreeen!!!! 
Haya: shouf khankoun waqe3eyeen ou ymkin ma7ad fena tejarra’ egollek bs ya elwagt ely agollek!!
Abdulwahhab: shetgoleen 
Haya: el9ara7a 7ail mbayen ennek bwady ou mertek bwaady!!! Ma tadroun 3an hawa dar ba3ath ou mu b3eeda bs esem zojtek!
“6ALAT OU SHAMMAKHAT!!!”